Oppfølging grønne tak fra Fremtidens byer, 2016

Grønne tak demper og fordrøyer avrenning etter nedbør og er etablert som et tiltak for lokal overvannsdisponering.

I prosjektet Fremtidens Byer, ble det i 2014 etablert forsøkstak med utprøving av ulike tekniske løsninger og vegetasjon i flere norske byer. I denne rapporten følger vi opp utviklingen på disse takene med analyser og vurderinger av vegetasjonen 3 vekstsesonger etter oppstart.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-646
Språk:
NB

Publisert:
07.03.2017 00:00:00
Opphav:
NIBIO
Omfang:
30 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema