Klimatilpasning i naturforvaltningen – Rapport fra workshop 7-8. september 2016

Rapporten er et sammendrag av en workshop om klimatilpasning i naturforvaltningen i Miljødirektoratet, 7.-8. september 2016. Rapporten er i hovedsak referat fra gruppediskusjoner om behovet for klimatilpasning innen ulike deler av naturforvaltningen.

Gruppene var satt sammen av interne fagpersoner og et lite utvalg inviterte gjester. De drøftet viktige virkninger av klimaendringer og aktuelle tiltak for marint miljø, ferskvann og terrestrisk miljø (verneområder, kulturlandskap og viltforvaltning).


Type:
Rapport
Nummer:
M-674
Språk:
NB

Publisert:
16.03.2017 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
38 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema