Kjemikalievurdering av biofyringsolje - miljømessige konsekvenser ved lekkasje til grunnen

På oppdrag fra Miljødirektoratet har DMR Miljø og Geoteknikk gjort en kjemikalievurdering av biofyringsolje, med fokus på potensielle miljømessige konsekvenser ved lekkasjer til jord, grunnvann og overflateresipienter.

Rapporten omfatter dels et litteraturstudie og dels en risikovurdering basert på typiske utslippsscenarioer fra fyringsoljetanker.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-719
Språk:
NB

Publisert:
09.03.2017 00:00:00
Opphav:
DMR Miljø og Geoteknikk AS
Omfang:
39 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema