Kartlegging av 11 kommuners arbeid med klimatilpasning

Multiconsult og Analyse & Strategi har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt arbeidet med klimatilpasning i 11 norske kommuner. Kommunene er del av I Front-nettverket som ledes av Miljødirektoratet. Kartleggingen skal bidra til ny kunnskap, øke potensialet for samarbeid både i og utenfor I Front-nettverket, samt danne grunnlag for å øke kommunenes egen innsats på området. (Rapporten er oppdatert pr. 31. mars 2017.) 

Kartleggingen er basert på intervjuer av de 11 kommunene, supplert med innspill fra fageksperter i to workshoper med deltakere fra Klima 2050, og i noen tilfeller vurderinger fra andre kilder. Alle intervjuene er gjennomført med kontaktpersoner for I Front-nettverket, i de fleste tilfeller sammen med andre ressurspersoner fra kommunen. Formelt sett står utsagnene for intervjuobjektenes regning.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-647
Språk:
NB

Publisert:
27.03.2017 00:00:00
Opphav:
Analyse & Strategi
Omfang:
59 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema