Tiltaksrettet kartlegging og overvåking av fremmed ferskvannsfisk – en tilstandsvurdering av spredningen pr. 2016

Denne rapporten omhandler en videreføring av prosjektet om tiltaksrettet kartlegging og overvåking av fremmede (innførte) og regionalt fremmede fiskearter i ferskvann.

For om mulig å sette inn tiltak mot spredningen, ønsker miljøforvaltningen tidligst mulig varsling av nye introduksjoner. Hensikten med denne rapporten er todelt: (1) Kartlegge nye tilfeller av spredning i løpet av 2016. (2) Oppsummere forekomst og spredning pr. 2016 hos alle fremmede arter, og noen utvalgte regionalt fremmede arter.


Type:
Rapport
Nummer:
M-670
Språk:
NB

Publisert:
09.05.2017 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
54 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema