SF6 i høyspentsektoren

SF6-gass er den mest potente klimagassen vi kjenner til med en GWP100 på 22 800. Det er derfor ønskelig å redusere bruken og særskilt utslippene av gassen. Norske myndigheter jobber med å finne alternativer for å kunne redusere bruken av gassen eller bytte den ut med annen gass.

Denne rapporten har undersøkt mulighetene for kostnadseffektive tiltak for å redusere utslipp og generell anvendelse av SF6-gass i høyspentsektoren.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-737
Språk:
NB

Publisert:
23.05.2017 00:00:00
Opphav:
Bergfald miljørådgivere
Omfang:
45 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema