Oppfølging av naturforvaltningsvilkår i regulerte vassdrag

Veilederen er primært rettet mot saksbehandlere hos fylkesmannen som skal følge opp naturforvaltningsvilkår i vassdragskonsesjoner, gjennom pålegg om undersøkelser og tiltak.

Veilederen gir en kortfattet omtale av det formelle grunnlaget for å pålegge undersøkelser og tiltak, rutiner og saksgang ved utarbeidelse av pålegg, med tilhørende maler for utforming av varsel og vedtak om pålegg. Muligheten for standardisert utforming av tiltaksrettede pålegg representerer en ny tilnærming i utøvelsen av påleggsmyndighet. Relevante undersøkelser og tiltak er også omtalt i korte trekk, og aktuell litteratur til understøttelse av arbeidet med pålegg er listet opp med lenker.


Type:
Veileder
Nummer:
M-721
Språk:
NB

Publisert:
24.05.2017 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
35 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema