Kartlegging av kystfuruskog i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane i 2016

På oppdrag fra Miljødirektoratet er det foretatt kartlegging av 62 utvalgte kystfuruskogsområder i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker, som ledd i kunnskapsoppbyggingen om disse naturmiljøene.

Feltarbeidet ble gjennomført til noe ulike tidspunkter sommeren og høsten 2016, med oppstart i juni og avslutting i begynnelsen av oktober. Bortsett fra en foreløpig tilbakemelding høsten 2016, har rapporteringen skjedd på våren 2017. I denne rapporten er hovedtrekkene i resultatene sammenstilt, mens de mer detaljerte resultatene fra hvert enkelt område kommer fram gjennom separate
faktaark og andre kilder som kan lastes ned fra databaser som er fritt tilgjengelig på internett.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-750
Språk:
NB

Publisert:
22.05.2017 00:00:00
Omfang:
94 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema