Investigation of Sources to PFBS in the Environment

Rapporten identifiserer kilder til perfluorbutansulfonat (PFBS) i miljøet ved å kartlegge produksjon og bruk av PFBS, PBSF og PFBS-relaterte stoffer i EØS-området og globalt.  PBSF er utgangsstoffet for produksjon av PFBS og PFBS-relaterte stoffer.

De viktigste bruksområdene for PFBS og PFBS-relaterte stoffer er vann- og flekkavvisende midler til lær, tekstiler, tepper og porøse harde overflater. Disse bruksområdene utgjør inntil 25-50 t/år i EØS-området. Mindre bruksområder er overflateaktive stoffer til trykkfarger, maling, voks, osv., flammehemmere til polykarbonat, midler for olje, antiduggmidler til forkromming, og overflateaktive stoffer til flussmidler i produksjon av elektronikk. Basert på kunnskap om de forskjellige bruksområdene, har potensialet for eksponering av forbrukerne og miljøet blitt vurdert.

The overall aim of this project is to identify sources of PFBS in the environment by obtaining a better understanding of manufacture and use in the European Economic Area (EEA) and globally of PFBS, perfluorobutane sulfonyl fluoride PBSF and PFBS-related substances. PBSF is the starting material for the manufacture of PFBS and PFBS-related substances. The main application area identified is water and stain repellent protection for leather, textiles and carpets and porous hard surfaces, representing 25-50 t/year in the EEA. Minor application areas include surfactants for inks, paints, waxes, etc.; flame retardants for polycarbonate; mist suppressants for metal plating, and surfactants for fluxes for production of electronics. On the basis of the knowledge available regarding applications, the potential for consumer and environmental exposure was assessed.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-759
Språk:
EN

Publisert:
19.05.2017 00:00:00
Opphav:
COWI
Omfang:
122 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema