Kartlegging av lokal luftkvalitet i utvalgte byer

Miljødirektoratet har valgt ut ni byer som er vurdert til å ha et mulig forurensningsproblem, eller der tilgjengelig informasjon om luftforurensningssituasjonen er usikker.

På oppdrag fra Miljødirektoratet har COWI gjennomført en kartlegging av luftkvaliteten i disse byene og resultatene blir presentert i denne rapporten.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-673
Språk:
NB

Publisert:
04.01.2017 00:00:00
Opphav:
COWI
Omfang:
83 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema