Informasjonsplikt ved nettsalg av farlige kjemikalier til forbrukere

Nettbutikker som selger farlige kjemikalier må informere kundene om kjemikalienes farlige egenskaper før salg. (Faktaarket er oppdatert pr. mars 2018.)

 

Regelverket for klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer og stoffblandinger (CLP) krever at slike kjemikalier skal klassifiseres og merkes før de settes på markedet (CLP, artikkel 4).

 


Type:
Faktaark
Nummer:
M-693
Språk:
NB

Publisert:
27.01.2017 00:00:00
Opphav:
Mjødirektoratet
Omfang:
2 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema