Høstundersøkelser av makroalgesamfunn ved utvalgte lokaliteter

NIVA har på oppdrag fra Miljødirektoratet undersøkt miljøtilstanden til makroalgesamfunn ved utvalgte lokaliteter i Rogaland og Sogn og Fjordane.

Hensikten med rapporten har vært å kartlegge sesongmessige endringer samt å undersøke miljøtilstanden i områder hvor det har vært tegn til endringer i tarevegetasjon.
Registreringene er gjort ved dykkeundersøkelser og videotransekt-registreringer med droppkamera.


Type:
Rapport
Nummer:
M-640
Språk:
NB

Publisert:
26.01.2017 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet, NIVA
Omfang:
31 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori