Effekter av spredning av karpefisk på biologisk mangfold

En gjennomgang av publisert kunnskap om seks karpefiskarter viser at økologisk rolle og funksjon varierer mye fra art til art. Dette fører til at den økologiske risikoen knyttet til spredning av disse artene til nye vannforekomster også varierer fra art til art.

Basert på Artsdatabankens system (versjon 2012) for vurdering av økologisk risiko forbundet med spredning av arter, er det ørekyt og mort som har høy eller svært høy risiko.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-671
Språk:
NB

Publisert:
05.01.2017 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
32 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema