Biodrivstoff i transportsektoren Kartlegging av barrierer og kostnader

Rambøll har på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomført en utredning for å identifisere de mest sentrale barrierene og kostnadene knyttet til å øke anvendelsen av biodrivstoff i Norge.

Utredningen er avgrenset til flytende biodrivstoff. Det er gjort vurderinger av utviklingen fram til 2030. I rapporten skilles det mellom førstegenerasjons og avansert biodrivstoff avhengig av hvilke råstoff som anvendes.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-669
Språk:
NB

Publisert:
12.01.2017 00:00:00
Opphav:
Rambøll
Omfang:
36 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema