Utredning av forslag til forskriftskrav om tillatt spredemengde av fosfor i jordbruket

Jordbruk er en viktig kilde til fosforavrenning og eutrofiering av vannforekomstene. Tiltak som bidrar til balansert gjødsling og redusert fosforavrenning er derfor viktig for å oppnå miljømål i elver og innsjøer, og samtidig oppnå mer bærekraftig bruk av fosfor som er en begrenset ressurs.

NIBIO har i denne rapporten beregnet fosforbalanser i jord og konsekvenser for vannmiljø og for jordbruket ved redusert gjødsling. Rapporten viser at det er mulig å redusere fosforgjødslingen og fortsatt få gode avlinger i områder med overskudd av fosfor i jorda.

Rapporten er oppdatert pr. april 2017.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-701
Språk:
NB

Publisert:
28.02.2017 00:00:00
Opphav:
NIBIO
Omfang:
52 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema