Truede arter og naturtyper

Sektorsamarbeid på kartlegging og overvåking i perioden 2011-2015

Rapporten gir en oppsummering og trekker frem høydepunkter fra Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold (2003-2015) og den viktige fellesinnsatsen på truede arter og naturtyper. Nasjonalt program har vært et samarbeid mellom ulike sektormyndigheter, som har hatt en sentral rolle både i prioriteringen av aktiviteter og i form av økonomiske bidrag.

Rapporten vektlegger aktivitetene i perioden 2011-2015. Kartleggingen av naturtyper og ARKO-prosjektet (Arealer for rødlistearter – kartlegging og overvåking), var to av hovedaktivitetene som har gitt mye ny og viktig kunnskap om naturtyper og truede arter. Det ble lagt stor vekt på formidling av resultater fra aktivitetene og innsamlet data er gjort tilgjengelig i offentlige databaser. Rapporten vektlegger også viktigheten av samarbeid på tvers av sektorer og gir eksempler på hvordan de ulike sektormyndighetene har nytte av samarbeidet og kunnskapen programmet har gitt.


Type:
Rapport
Nummer:
M-676
Språk:
NB

Publisert:
02.02.2017 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet, Forsvarsbygg, Jernbaneverket, Landbruksdirektoratet, NVE, Statens vegvesen
Omfang:
32 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker