Plan for restaurering av våtmark i Norge (2016-2020)

Med mål om reduserte klimagassutslipp, tilpasning til klimaendringene og bedret økologisk tilstand.


Type:
Rapport
Nummer:
M-644
Språk:
NB

Publisert:
02.02.2017 00:00:00
Forfatter:
Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
67 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker