Nasjonalt beregningsverktøy for lokal luft-kvalitet - www.luftkvalitet-nbv.no

Alle ønsker god luftkvalitet der de bor. Med det nye nasjonale beregningsverktøyet (NBV) får myndighetene en webtjeneste som hjelper dem å planlegge for bedre luft-kvalitet i norske byer og tettsteder.

Beregningsverktøyet er utviklet i et samarbeid mellom Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Meteorologisk institutt (MET). Utviklingsarbeidet er ledet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Arbeidet begynte i 2014 på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, Samferdsels-departementet og Helse- og omsorgsdepartementet.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-699
Språk:
NB

Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema