Kunnskapsgrunnlag for utforming av klimapolitikk for industrien

Verden har en begrenset mengde klimagasser igjen som kan slippes ut dersom klimamålene skal nås. EU har mål om å redusere utslippene med 80 – 95 % i 2050 sammenlignet med 1990. For å nå målet legges det opp til å kutte utslippene inkludert i EUs kvotesystem med ca. 90 % i 2050 sammenlignet med 2005.

Selv om kraftsektoren dekarboniseres fullstendig før 2050 vil det fortsatt være nødvendig med omfattende utslippsreduksjoner i europeisk industri. Under visse forutsetninger vil en teknologinøytral politikk som karbonprising gjennom skatter og avgifter eller kvotesystemer gi den mest kostnadseffektive oppnåelsen av klimamålene. I praksis bidrar ulike former for barrierer og markedssvikter til at det er behov for å supplere karbonprising med flere virkemidler for å nå klimamålene på en kostnadseffektiv måte. Karbonprisen er i dag for lav til å gi vesentlige utslippskutt og teknologiutvikling i industrien. Uten forsert teknologiutvikling i dag, kan det bli vanskeligere og dyrere å nå klimamålene.


Type:
Rapport
Nummer:
M-680
Språk:
NB

Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
58 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema