Kunnskap og klimatilpasning i offentlig forvaltning

Klimatilpasning har i løpet av det siste tiåret kommet mer og mer på den politiske dagsorden og blitt et ansvar for forvaltningen på alle nivåer.

Denne rapporten er en gjennomgang av hvordan direktorater, fylkesmenn og kommuner innhenter, bruker, formidler og etterspør tilpasningskunnskap. Rapporten tar også opp hvordan usikkerhet oppfattes og håndteres, i hvilken grad transformativ tilpasning er nødvendig, og til slutt anbefalinger for det videre arbeidet.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-711
Språk:
NB

Publisert:
23.02.2017 00:00:00
Opphav:
NIBR
Omfang:
132 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema