Screening of PFAS and Dechlorane compounds in selected Arctic top predators

This report summarizes the findings of a screening study into the occurrence of selected perfluorinated compounds (PFCs) and dechloranes in Arctic top predators.

The emerging PFCs F53 F53B, and PFBS were not detected neither in bird eggs nor in mammals. However, different dechloranes were detected in all samples.

Denne rapporten oppsummerer resultatene av en screeningundersøkelse om forekomst av utvalgte perfluorerte forbindelser i Arktiske toppredatorer. PFOS erstatningsstoffer kunne ikke påvises i noen av de undersøkte prøver, verken i fuglegg eller pattedyr. Flere forskjellige dekloraner ble påvist i alle prøver.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-817
Språk:
EN

Publisert:
14.12.2017 00:00:00
Opphav:
NILU, Norsk Polarinstitutt
Omfang:
34 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker