Nullutslippsbiler i drosjenæringen

Personbiler med nullutslipp hadde 19,7 prosent markedsandel av nybilsalget i november 2017. Om lag 5 prosent av personbilparken er i dag nullutslippsbiler. Med nullutslippsbiler menes el- og hydrogenbiler. Drosjenæringen henger etter med en nullutslippsandel på under 1 prosent, men elbildrosjer er i kraftig vekst.

Hydrogenbiler er foreløpig svært lite utbredt. Lav nullutslippsandel i drosjenæringen forklares med lav lønnsomhet for disse bilene sammenliknet med konvensjonelle biler, et svært begrenset modellutvalg som er egnet for drosjevirksomhet, og begrensninger som følger av manglende tilgang til lade-/fylleinfrastruktur. Virkemidlene som har gjort Norge til en ledende elbilbilnasjon treffer ikke drosjenæringen i samme grad som privatbilmarkedet. Forutsetningene for lønnsomhet ved bruk av elbildrosje varierer på tvers av landet og mellom by og land. I løpet av de nærmeste årene forventes det flere elbilmodeller som er egnet for drosjevirksomhet. Kombinert med en stadig utbygging av ladeinfrastruktur, vil en økende andel løyvehavere velge elbil. Det bør vises varsomhet med å stille nullutslippskrav til drosjeløyver i områder der markedet er umodent. Krav i offentlig kjøp, og støtte til utbygging av nødvendig lade-/fylleinfrastruktur er mer egnede virkemidler på kort sikt.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-914|2017
Språk:
NB

Publisert:
20.12.2017 00:00:00
Opphav:
Vista Analyse AS
Omfang:
48 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema