Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær i Rogaland og Hordaland

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Ecofact gjennomført kartlegging av spredning av utvalgte fremmede bartrearter i Rogaland og Hordaland (vanlig gran Picea abies, sitkagran Picea sitchensis og lerkeartene hybrid-/japanlerk Larix x marschlinsii/L. kaempferi).

Kartleggingen følger den metodikk som ble funnet mest egnet av Olsen m.fl. (2016), dvs. totalkartlegging av spredningstrær i en 500x500 m-rute rundt et plantefelt (morbestand). I de samme rutene ble det kartlagt naturtyper etter Nin-systemet. Det ble også gjennomført kartlegging av granforekomster innenfor 2x2 km-ruter og kontroll av overensstemmelsen mellom registrerte granforekomster og sannsynlige gran-forekomster registrert vha. satellittdata jf. Ørka & Hauglin (2016). Kartleggingen ble gjennomført i september-oktober 2017.


Type:
Rapport
Nummer:
M-877
Språk:
NB

Publisert:
06.12.2017 23:59:00
Opphav:
Ecofact
Omfang:
54 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema