Forslag til terrestriske forvaltningsprioriterte naturtyper FPNT

Miljødirektoratet har satt i gang en prosess med tanke på å kartlegge forvaltningsprioriterte naturtyper (FPNT) som blant annet skal kunne brukes som kunnskapsgrunnlag i arealplanlegging, konsekvensutredninger, vurderinger av bærekraftig bruk av arealer, prioriteringer ved tildeling av tilskudd til skjøtsel og restaurering, og som også kan kan brukes ved vurdering av nytt vern

En prosjektgruppe ble satt ned med formål å foreslå et utvalg av FPNT fra ulike terrestriske hovedøkosystemer. FPNT skal oppfylle ett eller flere av fire utvalgskriterier 1) ansvarsnaturtype, 2) naturtype som er levested for prioriterte arter, 3) naturtype som er levested for truede arter og 4) naturtype som er et viktig økologiske funksjonsområde. Samtidig skal de kunne kartlegges etter NiN 2.1 metodikk.


Type:
Rapport
Nummer:
M-666
Språk:
NB

Publisert:
19.12.2017 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
88 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema