Fjellrev i Norge 2017

Denne rapporten gir en statusbeskrivelse for fjellreven i Norge i 2017, med oversikt over pågående tiltak og bestandsutvikling for utvalgte delbestander de siste ti årene. Fjellreven er fortsatt oppført som kritisk truet på den norske rødlista (2015).

Overvåkingsprogrammet for fjellrev ble etablert i sin nåværende form i 2003, da den første handlingsplanen kom, og er nå forankret i den nye handlingsplanen for fjellrev (2017-2021). Overvåkingen bygger på årlig kontroll av kjente fjellrevhi og kartlegging av antall individer gjennom DNA.


Type:
Rapport
Nummer:
M-900
Språk:
NB

Publisert:
21.12.2017 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
58 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema