Erstatningsmaterialer for torv

Torv benyttes i dag som dyrkingsmedium og i jordforbedringsprodukter. Uttak av torv medfører utslipp av klimagasser og påvirker leveområdene til planter og dyr. Ved en eventuell utfasing av torv er det viktig at bruken av andre materialer representerer en reell miljøforbedring.

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Miljødirektoratet, og tar for seg klima- og miljøeffekter av ulike materialer som erstatning for bruk av torv i dyrkingsmedier og jordforbedringsprodukter. Studiet omfatter materialene steinull, perlitt, biprodukter fra kokosproduksjon, bark, trefiber, kompost og avvannet biorest, biokull og ull fra husdyr. Studien ble gjennomført ved hjelp av en litteraturgjennomgang, søk i databaser og noen forenklede beregninger basert på tall funnet i litteraturen for å etterstrebe at resultatene er mest mulig relevante for norske forhold.


Type:
Rapport
Nummer:
M-861
Språk:
NB

Publisert:
05.12.2017 00:00:00
Opphav:
Østfoldforskning
Omfang:
55 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema