Arealrepresentativ overvåking av skogvernområder gjennom Landsskogtakseringen

Rapporten beskriver, og gir resultater fra, «Overvåkingsprogrammet for skog i verneområder» som omfatter nasjonalparker og naturreservater som var etablert pr. 1.1.2016. Registreringene ble gjennomført av Landsskogtakseringen i perioden 2012-2016. Statistikk for arealtyper, skogtilstand og miljøverdier som er viktig for biologisk mangfold sammenstilles.

Vernet skog omfatter 4 891 km2 som er 4.0% av det totale skogarealet i Norge.Forutsatt at arbeidet med å etablere tilleggsflater i nye områder som vernes og re-taksering av allerede vernede områder fortsetter, vil vi gradvis få et større datamateriale som gir mulighet for enda mere detaljerte analyser av dynamikken i ulike typer av skog som overlates til fri utvikling; mortalitet, tilvekst og karbonbinding i eldre skog. Dette er interessant for skognæringen, offentlig forvaltning og miljøorganisasjonene. 


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-921
Språk:
NB

Publisert:
28.12.2017 00:00:00
Opphav:
NIBIO
Omfang:
92 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker