Tiltakshavers ansvar ved terrenginngrep i forurenset grunn

Forurensningsforskriften kapittel 2 om bygging og graving i forurenset grunn gjelder der noen skal gjør et terrenginngrep i forurenset grunn.

Tiltakshaver plikter å vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området. Hvis grunnen er forurenset skal tiltakshaver utarbeide en tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før terrenginngrepet begynner.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-811
Språk:
NB

Publisert:
30.08.2017 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
3 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema