Oversikt over status for forurenset grunn i Barentsburg og Pyramiden

Flere undersøkelser har vist at grunnen i Barentsburg og Pyramiden er forurenset.

Forurensningen består blant annet av klorerte organiske miljøgifter som PCB, DDT og HCB, metallforbindelser og mineralolje/alifater, og skyldes i stor grad de historiske aktivitetene som har pågått i områdene. Undersøkelsene viser dels betydelig PCB-forurensning i overflatejord i flere områder i både Barentsburg og Pyramiden.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-802
Språk:
NB

Publisert:
17.08.2017 00:00:00
Opphav:
Norconsult
Omfang:
81 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema