Kommunenes oppgaver ved terrenginngrep i forurenset grunn

Kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydding i forurenset grunn ved bygge– og gravearbeider.

Kommunen skal samordne behandlingen av saker etter forskriften med behandlingen av saker etter plan– og bygningsloven. Ved å fastsette kom-munal forskrift kan kommunen kreve gebyr for saksbehandlingen.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-810
Språk:
NB

Publisert:
30.08.2017 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema