Grunnforurensning– bransjer og stoffer

Dette er en oversikt over mulige forurensninger som kan ligge i grunnen etter ulike typer bransjevirksomhet.

Listen er ikke uttømmende og forurensning må vurderes i hvert enkelt sak.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-813
Språk:
NB

Publisert:
30.08.2017 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
3 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema