Bruk av dispergeringsmidler som beredskapstiltak

Hensikten med denne retningslinjen er å gjøre det lettere for beredskapspliktige å planlegge og gjennomføre en dispergeringsaksjon på sjø på en miljømessig forsvarlig måte.

Hensikten er også å øke forståelsen for dispergering som beredskapstiltak, bidra til å forenkle implementering av en dispergering i virksomhetens beredskapsplaner, informere om ressurser, materiell og operasjonelle prosedyrer som kan inngå i en beredskapsplan som omfatter dispergering. Videre er behov for dokumentasjon og nødvendig beslutningsgrunnlag synliggjort. Denne retningslinjen er utarbeidet av Miljødirektoratet, i samarbeid med Kystverket, for å utdype enkelte temaer som omtales i forskriftene og som en hjelp for virksomhet som planlegger å inkludere dispergering som tiltak i sin beredskapsplan.


Type:
Veileder
Nummer:
M-747
Språk:
NB

Publisert:
08.08.2017 00:00:00
Opphav:
SINTEF
Omfang:
85 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema