Utvikling av metodikk for overvåking av fremmede marine arter

På oppdrag fra Miljødirektoratet har NIVA undersøkt forekomst av marine fremmede arter i Oslofjorden for å utvikle en kostnadseffektiv metode for tidlig varsling av nye arter, og for overvåking av spredning og effekter av et utvalg av marine fremmede arter.

De utvalgte artene er stillehavsøsters, japansk drivtang og japansk spøkelseskreps. Kartleggingsmetoder testet inkluderer RAS («Rapid Assessment Survey), UV-kameraundersøkelser, strandvandring, ruteanalyser i fjæra og dykking. Rapporten inkluderer et forslag til tidlig varsling basert på RAS-metodikken og oppfølging av tidligere undersøkte båthavner, samt overvåking av bestandsutvikling til stillehavsøsters og spredning av japansk drivtang.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-723
Språk:
NB

Publisert:
18.04.2017 00:00:00
Opphav:
NIVA
Omfang:
66 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema