Oppsummering av resultater for plastvareprodusentaksjonen

Hensikten med aksjonen var å få en bedre oversikt over bransjen og hvilke miljøutfordringer bransjen har, og at bransjen selv får en økt bevissthet rundt miljøregelverket.

I aksjonen er det rapportert 107 kontroller av virksomheter som produserer plastvarer. Mange av virksomhetene har mangler i arbeidet med miljørisikoanalyser, avviksbehandling og substitusjon av kjemikalier. Funnene tyder på at mange virksomheter innen denne bransjen ikke prioriterer nødvendig kunnskap og kompetanse på regelverket som er laget for å beskytte det ytre miljøet.


Type:
Rapport
Nummer:
M-740
Språk:
NB

Publisert:
27.04.2017 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
14 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema