Presse

Vi hjelper journalister med å finne riktig person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysninger og intervju.

Pressetelefon: 401 03 800

E-post: presse@miljodir.no

Pressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 6 og 21 hver dag.

Dersom vi ikke får tatt telefonen, ringer vi deg tilbake i løpet av kort tid. Pressetelefonen kan dessverre ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Vi registrerer alle mediehenvendelser (media, navn, telefon og e-post) i verktøyet CIM. Vi bruker ikke opplysningene til andre formål enn å følge opp henvendelsene.

Andre enn journalister bes ringe vårt sentralbord på 03400 /
73 58 05 00.

Vakttelefon for rovvilt: 977 87 000

Handel med trua arter (CITES): 930 63 971 / 465 08 723

Miljødirektoratet er myndighet i Norge for Washingtonkonvensjonen, som overvåker og regulerer handel og transport med trua ville arter, eller produkter fra dem.

CITES-vakttelefon (utenom vanlig arbeidstid) er hovedsakelig til bruk for tollvesenet, Mattilsynet og politi. Henvendelser fra publikum om søknadsbehandling eller lignende gjøres i arbeidstiden til sentralbordet: 03400 / 73 58 05 00.

Finn ansatte

Ansatte i avdelinger og seksjoner

Kontakt

Kjetil Hillestad, kommunikasjonsdirektør
mobil: 479 73 546
e-post: kjetil.hillestad@miljodir.no 

Relaterte lenker