Returordninger i Norge

For generell informasjon om kildesortering, returordninger og gjenvinning, se www.loop.no og www.sortere.no

Returselskapene:

Retursystemer for drikkevareemballasje:

  • Bokser fra innenriks flyvninger: SAS Norge 
  • Drikkekartong: www.grontpunkt.no (Norsk Returkartong)
  • Flasker i plast og bokser med pant (gjenvinnbare): www.resirk.no (Norsk Resirk)
  • Flasker i glass eller plast med pant (ombruksflasker): www.drikkeglede.no (Bryggeri- og drikkevareforeningen)
  • Flasker i plast uten pant: www.grontpunkt.no (Plastretur) 
  • Flasker i glass uten pant: www.syklus.no (Norsk glassgjenvinning)
  • Glassflasker tilhørende frukt- og bærpresserier (ombruksflasker): http://kargus.mamutweb.com/ (K.G. Puntervold) og http://www.afb.no/ (Askim frukt- og bærpresseri)
  • Restaurantflasker (lukket system): Ringnes retursystem

Miljømerking