Disse skal samle inn emballasjeavfall i Norge

Miljødirektoratet har godkjent fem returselskap som skal samle inn emballasjeavfall i Norge. Selskapene skal bidra til at vi når forpliktende EU-mål for materialgjenvinning.

Returselskap som samler inn emballasjeavfall fra kommuner og næringsliv i Norge, skal ha godkjenning av Miljødirektoratet. Det går frem av kapittel 7 i avfallsforskriften, som trådte i kraft i september 2017. Forskriften skal sørge for at ombruk og materialgjenvinning av emballasje øker.

Les mer her: Ny forskrift om innsamling av emballasjeavfall

– EU kommer snart med nye krav til materialgjenvinning av emballasje, og det ser ut til at 70 prosent av emballasjeavfallet skal materialgjenvinnes i 2030. For å klare det må vi sikre innsamling og effektive systemer, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Les mer om innsamling av emballasjeavfall på Miljøstatus

Fem selskap får godkjenning

Miljødirektoratet har godkjent fem returselskap som skal bidra til at Norge når det nye målet. Selskapene må sørge for at emballasjeavfallet samles inn og materialgjenvinnes. De skal også gi innbyggere og næringsliv god informasjon om hvordan emballasjeavfallet skal håndteres.

Følgende selskap er godkjent:

• Plastemballasje: Plastretur AS
• Emballasje i ekspandert polystyren (EPS): Plastretur AS
• Emballasje i papp og brunt papir: Norsk Resy AS
• Metallemballasje: Norsk Metallgjenvinning AS
• Glassemballasje: Sirkel Glass AS
• Emballasjekartong: Norsk Returkartong AS

Vi er informert om at spørsmål om medlemskap mv. for disse returselskapene administreres av Grønt Punkt Norge AS.

Ingen har foreløpig søkt om godkjenning som returselskap for treemballasje, men Miljødirektoratet er kjent med at bransjen jobber med å etablere en ordning også her.

Åpner for konkurranse

Forskriften begrenser ikke antall selskap som kan få godkjenning av Miljødirektoratet.
Næringslivet står fritt til å etablere returselskap for emballasje i Norge, men det må sannsynliggjøres overfor Miljødirektoratet at selskapet vil være i stand til å oppfylle kravene i forskriften.

Et sentralt krav for å kunne bli godkjent er at returselskapet må sørge for at det løpende samles inn emballasjeavfall fra næringslivet og husholdninger i hele landet.

– Kravene skal sikre at ingen samler inn avfall kun der det er billig, men har et solid system som også ivaretar innsamling på mindre attraktive steder, understreker Hambro.

Det er også mulig å samle inn emballasjeavfall uten å være godkjent som returselskap. Slike aktører må også rapportere mengder emballasje de samler inn, for at vi skal kunne rapportere på våre forpliktelser etter EUs emballasjedirektiv.

Relaterte lenker

KONTAKT

seksjonsleder Pål Spillum
seksjon for avfall og gjenvinning
telefon: 908 38 384

seniorrådgiver Christoffer Back Vestli 
seksjon for avfall og gjenvinning
telefon: 928 22 405

Tema