Seminar om lekkasjedeteksjon 4. mai

Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet inviterer til seminar i Stavanger 4. mai 2017. Påmeldingsfrist er 26. april. Følg seminaret på web-TV fra kl. 09:30 her

Praktisk

Tid: Torsdag 4. mai 2017 fra 08.30 til 15.30

Sted: Petroleumstilsynets lokaler i Professor Olav Hanssens vei 10 i Stavanger

Arrangementet er gratis og inkluderer enkel lunsj.

Last ned programmet her

Antallet parkeringsplasser er begrenset, så vi anbefaler offentlig transport. Kommer du med egen bil - husk å hente parkeringstillatelse i resepsjonen.

Bruk av havbunnsinstallasjoner og havbunnsteknologi øker i omfang og er sentralt i utviklingen av norsk petroleumsnæring. I miljø- og sikkerhetssammenheng er det viktig både å være i stand til å forebygge hendelser som kan medføre akutte utslipp og å oppdage utslipp.

Næringen og myndighetene har i mange år jobbet for å redusere denne type utslipp, men vi er ikke i mål. Det rapporteres om et betydelig antall hendelser som har medført akutte utslipp fra havbunnsinstallasjoner, og hendelsene fortjener større oppmerksomhet (se RNNP-AU 2001 – 2015).

Krav i regelverk og standarder

På seminaret vil vi belyse myndighetenes forventninger og krav i regelverk og standarder. Teknologi relatert til deteksjon av lekkasjer fra havbunnsinstallasjoner har gjort store framskritt, men er resultatene gode nok, og brukes de på riktig måte?

Følg seminaret på web-TV her

Vi ønsker å få frem en best mulig oversikt over de tekniske mulighetene som finnes for så langt som mulig å hindre, oppdage, begrense og stanse lekkasjer fra havbunnsinstallasjoner.

Vi ønsker også å få belyst erfaringer fra næringen.

Seminaret retter seg mot personell som er involvert i prosjekter, som omfatter havbunnsanlegg fra:
• operatørselskaper
• entreprenører
• systemleverandører
• teknologileverandører
• forskning
• myndigheter

Sjekk ut programmet her

Relaterte lenker

KONTAKT

Miljødirektoratet:
sissel.sandgrind@miljodir.no

Petroleumstilsynet:
ingvill.rosland@ptil.no

Tema