Permanent plugging av brønner — en HMS-utfordring?

I løpet av de neste 30-40 årene skal 2-3000 brønner på norsk sokkel stenges og forlates for godt. Men er dagens praksis med brønnplugging akseptabel for miljø og personell? Under kan du se presentasjonene fra seminaret 9. november 2016.

Praktisk info

Tid: 9. november 2016, klokka 09.30–15.30.

Sted: Miljødirektoratet, Oslo

Påmelding: Innen 2. november via skjema nedenfor.

Seminaret er gratis.

Av hensyn til matbestilling må du gi beskjed dersom du er påmeldt, men blir forhindret fra å komme.

Arbeidet med å plugge brønner permanent kan være en kilde til utslipp av gamle bore- og brønnvæsker som inneholder miljøfarlige kjemikalier. Ved kutting og trekking av gamle foringsrør i brønnen, må slike væsker fjernes før de nødvendige barrierene i brønnen kan etableres.

Normalt vil væskene bli injisert eller samlet opp og sendt til land for videre behandling, men dersom de inneholder komponenter som kan være helseskadelige for personell ombord på innretningen, har praksis vært pumping direkte til sjø. Vi ønsker å se nærmere på hvordan selskapene håndterer disse utfordringene for å unngå skade på personell og miljø.

Aktuelle temaer og spørsmål for seminaret:

  • Erfaringer fra tilbakeplugging av brønner så langt
  • Hvordan balansere hensynet til arbeidsmiljø og ytre miljø?
  • Finnes det alternative pluggeteknologier som er bedre med hensyn til helse, miljø og sikkerhet? 
  • Hvordan kan en risikobasert tilnærming til plugging bidra til HMS-gevinst?

Program

0900 – 0930: Registrering

0930 – 0940: Åpning og velkommen ved Ingvild Marthinsen, seksjonsleder Petroleum og havforvaltning og Hanne Marie Øren, fagdirektør Petroleum og havforvaltning

0940 – 1010: Innledning ved Signe Nåmdal, avdelingsdirektør for Miljødirektoratet og Finn Carlsen, fagdirektør for Petroleumstilsynet

1010 – 1040: Statoils P&A-operasjoner i et HMS-perspektiv. Anneli Bohne-Kjersem, Miljøkoordinator Troll, Statoil

1040 – 1100: Kaffepause

1100 – 1130:

P&A - Synspunkter fra vernetjenesten i oljeindustrien. Sigbjørn Lundal, Koordinerende hovedverneombud, Schlumberger

1130 – 1200: Permanent P&A – Managing HSE challenge. Lars Hovda, boreingeniør, ConocoPhillips

1200 – 1245: Lunsj

1245 – 1315: Waste and fluid handling during Valhall P&A operations. Arnfinn Grøtte, Operations specialist og Kristin Ravnås, Environmental Lead, BP

1315 – 1345: Hvordan kan risikobasert tilnærming til plugging og forlating bidra til en større gevinst for ytre miljø og arbeidsmiljø? Per Jahre-Nilsen, Business Development, DNV GL

1345 – 1405: Kaffepause

1405 – 1435: Praktisk bruk av risikovurderinger (fra et serviceselskap sitt ståsted). Arild Fosså, Teknisk sjef, Expro

1435 -1505: Nye metoder. Malin Torsæter, Senior Scientist, Department of Drilling & Well SINTEF Petroleum Research

1505 -1530: Spørsmål og oppsummering

Målgrupper

Seminaret er rettet mot tekniske, operasjonelle og HMS-faglige enheter i hele petroleumsnæringen: Operatørselskap, redere og entreprenører. Foredragene holdes i hovedsak på norsk.

Lunsj blir servert.

Emneknagg for Twitter: #brønnplugging

Arrangører: Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet

Påmelding:

KONTAKT

Miljødirektoratet:
Marte Braathen, telefon 928 22 534

Petroleumstilsynet:
Ingvill Røsland, telefon 993 02 778

Tema