Hvordan møter selskapene kravene som myndighetene stiller til bruk av kjemikalier? er ett av spørsmålene på seminaret om kjemikalier i petroleumsvirksomheten i Oslo 7. februar 2019. Foto: iStock.

Kjemikalier i petroleumsvirksomhet i et helhetlig HMS-perspektiv

Petroleumsvirksomheten i Norge bruker hvert år store mengder kjemikalier. Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet arrangerer seminar i Oslo 7. februar 2019 for å belyse dagens praksis for bruk av kjemikalier og diskutere nye muligheter som kan bidra til gode HMS-løsninger.

Seminar om kjemikalier i petroleum

Dato: 7. februar 2019 klokka 9-15.30.

Sted: Miljødirektoratets lokaler i Grensesvingen 7 på Helsfyr i Oslo.

Arrangør: Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet.

Program for seminaret (PDF).

Påmeldingsfristen er løpt ut.

Presentasjoner

1_Carlsen_Kjemikalier i et helhetlig HMS perspektiv

2_Nåmdal_Kjemikalier i petroleumsvirksomheten - status ytre miljø

3_Gustavsson_Helhetlig HMS ved bruk av kjemikalier - myndighetsperspektiv fra Ptil

4_Rønning_Miljødirektoratets regulering av kjemikalier

5_Nærheim_Kjemikalier - risiko menneske og miljø

6_Wik_Helhetlig HMS-vurdering av kjemikalier i Aker BP

7_Jensen og Nilsen_Design av innretninger mht kjemikalier for mennesker og miljø

8_Ystanes_Optimalisere substituere eller eliminere oljefeltskjemikalier

9_Ellekjær_Risk assessment and impact on technology decisions


Kjemikaliene er nødvendige for å opprettholde normal operasjon og ivareta sikkerheten. Samtidig kan lagring, bruk, håndtering og avhending av kjemikalier være en utfordring for både helse og miljø.

En helhetlig løsning for å redusere HMS-risiko må ivareta alle disse aspektene.

Vi stiller følgende spørsmål:

  • Hvordan møter selskapene kravene som myndighetene stiller til bruk av kjemikalier?
  • Kan dagens praksis forbedres slik at valg og bruk av kjemikalier optimaliseres med tanke på helse og miljø, uten at det går på bekostning av sikkerheten?
  • Kan nye metoder og teknologiutvikling bidra til å oppnå mål om lavere kjemikalieforbruk og redusert risiko?

Seminaret retter seg mot

  • Operatørselskaper
  • Konsulentselskaper
  • Entreprenørselskaper
  • Kjemikalieleverandører
  • Forskningsmiljøer
  • Myndigheter

Påmeldingsfristen er gått ut.

Kontakt

Miljødirektoratet:
Eirin Sva Stomperudhaugen

Petroleumstilsynet:
Anne Mette Eide 

Tema