Biocidkonferanse i Helsinki

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) arrangerer en konferanse om biocider, inkludert opplæring i IT-verktøy for søkere, den 24. og 25. oktober i Helsinki. Konferansen strømmes direkte på nett.

Faktaboks

Tid: 24.-25. oktober 2018 (husk tidsforskjell mellom Norge og Finland)

Sted: ECHAs lokaler i Helsinki, Finland

Program: Biocides Day 2018

Påmelding: Ingen påmelding nødvendig for å følge konferansen på nett.

Les mer om konferansen på nettsidene til ECHA.

Biocidprodukter benyttes til bekjempelse av uønskede organismer. Eksempler er treimpregneringsmidler, rottemidler, insektrepellenter og bunnstoff til båter.

Fem år med biocidforordningen

Biocider reguleres gjennom biocidforskriften, som er Norges implementering av EUs biocidforordning. Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) arrangerer nå en biocidkonferanse den 24. oktober, som vil strømmes direkte på nett, og et kurs i bruk av IT-verktøy for søkere den 25. oktober, som vil tas opp og gjøres tilgjengelig i etterkant.

Biocidforordningen trådte i kraft for fem år siden. Konferansen vil både gi et tilbakeblikk på disse fem årene og være en plattform for diskusjon av hva som bør forbedres i den kommende tiden. Programmet består av innlegg fra industriaktører, landenes myndigheter, ECHA og EU-kommisjonen. Det vil være mulig å stille spørsmål også på nett.

Tema