Biocidkonferanse i Helsinki

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) arrangerer den fjerde "biocides stakeholders' day" for å informere om biocidregelverket og oppdateringer på området. Konferansen holdes i Helsinki og deltakelse er gratis. Konferansen strømmes også på nett.

Tid: 1. september 2016

Sted: ECHAs lokaler i Helsinki i Finland

Program:  Biocides Stakeholders' Day

Påmelding: Konferansen er åpen for alle. Deltakelse er gratis og påmelding er nødvendig.

Les mer om konferansen og påmelding på nettsidene til ECHA.

Produkter med biocider benyttes til bekjempelse av uønskede organismer. Eksempler på biocidprodukter er treimpregneringsmidler, rottemidler, insektrepellenter og bunnstoff til båter.

Biocidforordningen

Biocider reguleres gjennom biocidforskriften, som er Norges implementering av EUs biocidforordning.  Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) inviterer nå alle aktører på biocidmarkedet til å delta på en konferanse 1. september.

Konferansen vil gi informasjon om biocidforordningen, inkludert verktøy og støtte tilgjengelig for industrien. Hovedformålet er å sikre at industrien er klar over deres roller og forpliktelser og å bistå industrien til å oppfylle de relevante kravene i forordningen.

Tema