Trondheim kommune: Høringsuttalelse om ny forskrift for håndtering av gummigranulat

Formannskapet i Trondheim kommune behandlet i møte tirsdag 1. oktober sak 207/19 "Høringsuttalelse om ny forskrift for håndtering av gummigranulat " Trondheim kommunes høringsuttalelse, saksfremlegget og vedtaket, ligger vedlagt.
Uttalelse fra:
Trondheim kommune
Firma:
Trondheim kommune
Emne:
Høringsuttalelse om ny forskrift for håndtering av gummigranulat
Epost:
knut.kvaran@trondheim kommune

Høringsdokumenter