Stavanger kommune: Forskrift for håndtering av gummigranulat

Stavanger kommune slutter seg til forslag til forskrift om utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale, men med alternativ 2 som overgangsbestemmelse i §23A- 12.
Uttalelse fra:
Formannskapet
Firma:
Stavanger kommune
Emne:
Forskrift for håndtering av gummigranulat
Epost:
ingjerd.bratterud@stavanger.kommune.no