Sogn og Fjordane fylkeskommune: Høyringsuttale til ny forskrift om plastholdig laust fyllmateriale

Sjå vedlegg.
Uttalelse fra:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Firma:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Emne:
Høyringsuttale til ny forskrift om plastholdig laust fyllmateriale
Epost:
postmottak.kultur@sfj.no