Skånland kommune: Høringsuttalelse til forskrift om utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale

Skånland kommune anser alternativ 2 som det beste; Samtlige krav i forskriften inntreffer når idrettsbanen skal rehabiliteres, dvs. bytte underlag/gjennomgå større oppgradering. Miljødirektoratet har beregnet at kostnadene vil variere avhengig av hvilke løsninger som velges. Beregninger viser at kostandene kan variere fra 0,28 til 1,6 millioner kroner for en 11-bane som ikke har innført noen tiltak fra før. Selv om det blir billigere for mindre baner, vil det likevel være snakk om store kostnader for lag og foreninger som drifter banene på frivillig basis og gjennom sitt arbeid bidrar til bedre folkehelse for barn, unge og voksne. Det forutsettes at det følger midler med denne endringen i forskriften slik at kostnadene kan tas inn i Spillemiddelsøknader ved rehabilitering av baner. Dersom lagene må bære utgiftene alene kan det gå ut over driften og tilbudet til barn og unge.
Uttalelse fra:
Formannskapet i Skånland kommune
Firma:
Skånland kommune
Emne:
Høringsuttalelse til forskrift om utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale
Epost:
janne.johansen@skanland.kommune.no

Høringsdokumenter