Sandnes kommune : Høringsuttalelse fra Sandnes kommune til utkast av ny forskrift om etablering og drift av idrettsbaner som bruker plastholdig løst fyllmateriale

Uttalelse fra:
Sandnes kommune
Firma:
Sandnes kommune
Emne:
Høringsuttalelse fra Sandnes kommune til utkast av ny forskrift om etablering og drift av idrettsbaner som bruker plastholdig løst fyllmateriale
Epost:
postmottak@sandnes.kommune.no

Høringsdokumenter