Rogaland fylkeskommune: Høringsinnspill fra Rogaland fylkeskommune til ny forskrift om etablering og drift av idrettsbaner som bruker plastholdig løst fyllmateriale

Uttalelse fra:
Rogaland fylkeskommune
Firma:
Rogaland fylkeskommune
Emne:
Høringsinnspill fra Rogaland fylkeskommune til ny forskrift om etablering og drift av idrettsbaner som bruker plastholdig løst fyllmateriale
Epost:
firmapost@rogfk.no