Privatperson: Høringssvar til forskrift for håndtering av gummigranulat

Bane-eiere kan billig og enkelt sørge for at man unngår granualtflukt ved snørydding uten store økonomiske omkostninger. Om man ikke investerer i eget snødeponi, kan man begrense spilleområdet i de mest snørike periodene, og legge snøen inne på banen. Man kan også velge å stenge driften i de mest snørike periodene. Dette for å unngå store investeringer fram mot et mulig forbud mot alt plastinnfyll i kunstgress, noe som kan komme fra EU i løpet av de neste årene.
Uttalelse fra:
Helene Bjørneby
Firma:
Privatperson
Emne:
Høringssvar til forskrift for håndtering av gummigranulat
Epost:
helenebjorneby@yahoo.com

Høringsdokumenter