Privat: Høring til forskrift om håndtering av gummigranulat

Høringen stiller spørsmål ved beregningene av utslipp av gummigranulat og dessuten at utredningen er mangelfull bla vedrørende avløp fra kummmer mm.
Uttalelse fra:
Magne Nilsen og Gerd Mary Brekken
Firma:
Privat
Emne:
Høring til forskrift om håndtering av gummigranulat
Epost:
magne.nilsen@sparebank1.no

Høringsdokumenter